⬆︎
Logo "Key-Engineering"
Welkom:

Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen !

Wij stellen het op prijs als u via de Feedback toets opbouwende kritiek of commentaar achterlaat, hiermee kunnen we de website verbeteren.

Informatie enquête

Keuze toets 'Aanmelden'


Algemene Enquête applicatie;

✓ Wij willen graag onder ………
✓ U kunt meedoen als u bent ingelogd!
✓ Bij de inlogprocedure vragen we alleen uw:

- "Mailadres"
- "Postcode"
- "Huisnummer"

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Nadat de enquête is gehouden, worden uw gegevens gewist.
Door mee te doen, geeft u eenmalig toestemming om uw postcode te gebruiken.

Foto
Keuzetoets beschrijving

Per keuze is er:
- een keuze toets (zilverkleurige toets)
- een beschrijving van de functie die het programma uitvoert.

Via een muisklik op de toets activeert u het programma.

Keuzetoets voorstellen opdrachtgever

Voorstellen:

Met deze keuzetoets gaat u naar de pagina voorstellen opdrachtgever.
Hier stellen we het bedrijf voor, welke ons heeft ingehuurd om een enquête te houden.
Hier leest u uitleg over de doelstelling en motivatie om de enquête te houden

Keuzetoets Home

Met deze keuzetoets gaat u terug naar de home-pagina van deze website.

Mail met beheerder

Mocht u onverhoopt fouten tegenkomen, zend een mail naar de website beheerder.