⬆︎
Logo "Key-Engineering"
Welkom:

Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen !

Wij stellen het op prijs als u via de Feedback toets opbouwende kritiek of commentaar achterlaat, hiermee kunnen we de website verbeteren.

Inhoudsopgave

Huurders Belangen Zeewolde:

Huurdersbelangen Zeewolde

Huurders Belangen Zeewolde

Huurdersbelangen Zeewolde is in 2001 opgericht op initiatief van woningcorporatie Woonpalet, die wel het belang van een huurdersvereniging als gesprekspartner inzag en vanwege de verplichting met betrekking tot de overlegwet.

Op 17 april 2002 is daarop de eerste samenwerkingsovereenkomst getekend.Huurdersbelangen Zeewolde behartigt de belangen van de huurders van Woonpalet en wil samen met de huurders en woningzoekende een gemeentelijk beleid stimuleren voor betaalbare, kwalititatief goede huurwoningen in Zeewolde.

Huurdersbelangen Zeewolde is een huurdersvereniging voor huurders, die huren van de woningstichting Woonpalet te Zeewolde, of daar als woningzoekende staan ingeschreven.
Het bestuur voert haar beleid binnen de door de overheid vastgestelde subsidies van de woningcorporatie(s).
Regelmatig wordt de website bijgewerkt met informatie over actuele zaken.
Eén keer per jaar organiseren ze een jaarvergadering, meestal in het voorjaar.
Alle huurders mogen hier aan deelnemen en ontvangen een uitnodiging, waarin ook de agenda vermeld staat.


HBZ heeft een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners d.m.v. een Enquête die Key Engineering belangeloos voor hen heeft uitgevoerd.
Dit was gelijktijdig een test voor het nieuw ontwikkelde programma Algemene Enquête, de uitkomst was zeer geslaagd, er kwamen 380 reacties binnen.

Key Engineering heeft gezorgd voor:

◆ opzetten van een database voor de enquête van HBZ
◆ een koppeling rechtstreeks met de website van HBZ om de enquête te kunnen houden onder de leden.
◆ verwerking van alle ingevulde enquête documenten.
◆ opstellen van de vragen in samenwerking met de opdrachtgever.
◆ analyse van de antwoorden uitgevoerd.
◆ rapportage van de resultaten uit de enquête.
◆ presentatie aan Woonpalet.
Woonpalet Zeewolde N.a.v. de resultaten heeft HBZ een aanbeveling gedaan aan Woonpalet Zeewolde.
Hiermee was Woonpalet zeer content en hebben acties ondernomen ter verbetering van de uitvoering naar de huurders.

Keuzetoets beschrijving

Per keuze is er:
- een keuze toets (zilverkleurige toets)
- een beschrijving van de functie die het programma uitvoert.

Via een muisklik op de toets activeert u het programma.

Keuzetoets Home

Met deze keuzetoets gaat u terug naar de home-pagina van deze website.

Mail met beheerder

Mocht u onverhoopt fouten tegenkomen, zend een mail naar de website beheerder.