⬆︎
Logo "Key-Engineering"
Welkom

Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen !

Wij stellen het op prijs als u via de Feedback toets opbouwende kritiek of commentaar achterlaat, hiermee kunnen we de website verbeteren.
Algemeen Enquête programma Versie 2.0.0

Inhoud

Foto

Introductie

Ontwerper website

Key-Engineering is ontstaan op 15-06-1988 KvK Leiden, met als doelstelling om kleine bedrijven te helpen in het opzetten van een veilig NETWERK voor hun automatisering.
Dit omvatte het hele netwerk van een klein bedrijf, waar de PC's, Printers, FAXen en Backup-apparatuur met elkaar in verbinding staan.
Wij zorgden er voor dat de bestanden op de fileserver beveiligd waren en alleen konden worden ingezien door de eigenaars van de bestanden en collega's die hier uitdrukkelijk toestemming voor hadden.
Ook verzorgde wij de regelmatige backup en controleerde of deze bestanden leesbaar waren! Zodat er geen verrassingen kwamen met het terugzetten van bestanden tijdens calamiteiten.
Naar mate de tijd verstreek concentreerde we ons op management en projectleiding volgens de methodiek van Prince2.

We zijn nu bezig om Key-Engineering een herstart te geven en willen het bedrijf weer actiever in gaan zetten.
Zo hebben we ons weer bekwaamd in het programmeren van websites in HTML, CSS, PHP en SQLite.
Dit heeft geleidt tot een nieuwe website en het ontwikkelen van een nieuw algemeen Enquête programma, wat u ook op deze website vindt.
Ons "Algemene Enquête programma", zou u kunnen huren voor een onderzoek onder uw klanten.
Dit programma is zeer gebruikersvriendelijk opgezet en kan door een medewerker van u worden gebruikt, om de vragen samen te stellen.
Ook kunnen wij u daarin begeleiden, zodat u daarvan ontzorgd wordt. Wij willen graag met u om tafel gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit programma voor u toe te passen.Verder vindt u bij menu keuzetoetsen, keuzetoets portfolio GJB Sr., mijn arbeidsverleden.

Voorstellen eigenaar / ontwerper website:

Ontwerper website

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Gerard-Jan de Brieder Sr., ik ben geboren in ’s-Gravenhage op 4 mei 1954.

Ik heb me altijd geconcentreerd op uitdagende IT-processen.
Heden gepensioneerd, nog steeds actief voor de samenleving op vrijwillige basis.

Ik heb een eigen bedrijf “Key-Engineering” gehad, welke gespecialiseerd is in IT-ontwikkelingen.

Ik heb voor mijn werk als project manager, veel gereisd naar diverse locaties in Europa en Saoedi-Arabië en daar weer verschillende grote IT-projecten mogen uitvoeren.

Ik ontwerp in mijn vrije tijd als Hobby, website’s, zoals u ook ziet aan deze website.
Deze is geschreven met PHP, HTML, CSS, Javascript SQLite en komt helemaal uit eigen hand.
Voorheen gebruikte ik het pakket Rapid Weaver, waar ik al wat jaren ervaring in heb.
Deze heb ik gebruikt voor mijn hobby-website de-brieder.nl.
Het pakket Rapid Weaver is een uitstekend programma als je geen ervaring hebt met websites opzetten en toch de ambitie hebt om een website te bouwen.

Verder begeleid ik mensen in de digitale Apple-wereld, daar het steeds moeilijker wordt voor 55+ers, die geen ervaring hebben in de digitale wereld, om nog contact te krijgen met instanties zoals; zorgbedrijven, belastingdienst, gemeentes en andere bedrijven.

Kom gerust eens langs, voor een informatief gesprek als u hier behoefte aan heeft.


Ik ben als vrijwilliger bij verschillende Huurdersbelangen verenigingen actief geweest. In Limburg als Voorzitter en in Flevoland als algemeen bestuurslid voor kleine projecten.
Na mijn ervaring met het gemeentebestuur van Zeewolde en alles wat daar onder hangt, heb ik nu besloten om daar mee te stoppen. De ambtelijke molen en vormen van geen bedrijvigheid, stroken niet met mijn manier van werken.
Afspraken worden niet nagekomen, ook niet als er een prachtig projectplan met alle details geschreven is. Voor het duurzaam omgaan met energie en de begeleiding voor de inwoners. Tja... vrijwilligers worden niet serieus genomen door de gemeente Zeewolde.

In Flevoland heb ik als laatste inspanning een Enquête gehouden onder de huurders van een Woonpalet, dit was een mooie test voor mijn vers ontwikkelde programma en heeft een goed adviesrapport opgeleverd aan de directie van Woonpalet.
Ook dit Algemene Enquête programma, heb ik zelf ontwikkelt en kunt u vinden op deze site. Ik heb daarna nog wat geschaafd aan de ontwikkeling en presentatie, om er een mooi commercieel product van te maken.

Nu gaan we onderzoeken of er belangstelling voor is om dit product te gebruiken.

Learn from yesterday, Live for today, Hope for tomorrow!

Foto
Keuzetoets beschrijving

Per keuze is er:
- een keuze toets (zilverkleurige toets)
- een beschrijving van de functie die het programma uitvoert.

Via een muisklik op de toets activeert u het programma.

Keuzetoets Enquête

Met deze keuzetoets gaat u naar de enquête.

Hier worden enkele vragen gesteld in opdracht van Bedrijfsnaam.

Opdrachtgevers

Met deze keuzetoets gaat u naar opdrachtgevers die u voorgegaan zijn..


Keuzetoets portfolio GJB

Met deze keuzetoets gaat u naar de portfolio van G.J. de Brieder Sr..

Hier schets ik mijn carrière pad.

Keuzetoets beheers module

Alleen voor personeel!

Inloggen van:
Systeembeheerder.
Uitvoerder (Enquête opstellen)
Administrateur
Boekhouder
Analist
ZZP-er

Mail met beheerder

Mocht u onverhoopt fouten tegenkomen, zend een mail naar de website beheerder.